KAS YRA IDEALUS DYZELIŲ REMONTO SERVISAS?

GERIAUSIAS DYZELIŲ SERVISAS – KOKS JIS TURI BŪTI?

Mes abu, praktiškai automobilių remonto sektoriuje jau dvidešimt metų. Skirtumas tik toks, kad aš, dar vaikas būdamas, padėdavau remontuoti automobilius savo tėvui, kuris dar tarybiniais laikais turėjo savo automobilių remonto dirbtuves, o Algimantas – buvo truputį šiltesnėje vietoje – nuo pat Saab automobilių importo į Lietuvą pradžios, vadovavo Saab atstovybei Lietuvoje ir beveik visus tuos metus buvo technikos vadovu – direktoriumi pabaltijo Šalims.

Pas jį kelionės  ir seminrai apie dyzelinių variklių remonto technologijas pas Švedų ir Vokiečių gamintojus, pas mane juodas praktikos darbas ir “karas” su gedimais, kuriuos neįstengė įveikti kolegos kituose dyzelių servisuose.  Dabar mes susijungę ir turime teisę pareišti nuomonę tikrai iš profesionalios pusės, o ne iš automobilių mėgėjų entuziastų varpinės.

Kas liečia idealaus dyzelių serviso paiešką, manau galima išskirti svarbiausius ilgalaikio bendradarbiavimo faktorius:

SVARBIAUSIA – KOMANDA

Mes įsitikinę, kad kiekvienos įmonės darbuotojai yra svarbiausia įmonės dalis. Komandos efektyvumas įtakoja įmonės veiklą. Kad komanda veiktų efektyviai, jos nariai turi turėti žinių, būti tikri savo srities specialistai.

Patirtis rodo, kad geri, nuoširdūs, galbūt galima sakyti, net asmeniški (kaip su kirpėja) tarpusavio santykiai – daugeliu atvejų pranašesni už tiesiog ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų paiešką.

Patenkintas autoserviso paslaugomis klientas neieškos pigiausio varianto – jis tiesiog sugriš. Tai tiesioginis atsakas į darbu, bendravimu pagristą pasitikėjimą. Daugelis klientų tikisi ilgalaikių santykių, tik reikia pateisinti jų lūkesčius. O tai bendras komandos darbas, nuo pirmųjų kliento žingsnių įmonėje: sutikimo, išklausymo, darbuotojų kompetencijos susikalbėti, kokybiškos paslaugos atlikimo.

PASLAUGOS ATLIKIMO LAIKAS IR KOKYBĖ

Nuo paslaugos suteikimo meistriškumo labai priklauso klientų lojalumas. Darbai turi būti atliekami laiku, kokybiškai ir atitikti paslaugos kainą. Kalbant apie kainą, reikia pabrėžti, kad ji labai svarbi klientams. Kad klientas būtų patenkintas – reikalinga pasiūlyti geriausią paslaugą, geriausiomis sąlygomis.

Galima teigti, kad klientas vertina ne tik jam suteiktos paslaugos – tai yra techninį jo problemos sprendimą, bet ir santykius, kuriuos jis patiria paslaugos metu bendraudamas su įmonės darbuotojais. Labai svarbus darbuotojų gebėjimas suprasti klientus ir jų poreikius. Atsiliepimai apie įmonės paslaugas yra labai svarbus elementas, kuris sukuria ilgalaikius ryšius tarp įmonės ir kliento. Juk pati geriausia reklama – iš lūpų į lūpas.

Bet kurios įmonės santykiai su klientais – tai  pastovus procesas, kuriuo įmonė kuria ilgalaikius santykius, naudingus abiem pusėms. 

Malonus mikroklimatas autoservise gali pagerinti kliento pasitenkinimą atlikta paslauga. Reikia juk nedaug – šypsenos, gėlių puokštės jaukumui, žurnalo laukimo laikui  sutrumpinti ar tiesiog kvapnios arbatos puodelio.

Dyzelistai >>>Dyzelinių variklių remontas

Tomas (Vilnius +370 647 4868)

Algimantas (Kaunas +370 601 47 242)

 Dyzelių diagnostika ir remontas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *